Tomter

Tomtekart/Status

Tomtekart Musdalsæter Høgsvea

Salgsoppgave/prisliste

Privatmegleren Lillehammer står for salget og har lagt ut digital salgsoppgave på sine websider.

Ledige tomter

Tomt Areal Status Pris
9 1,3 daa Ledig 1 100 000
18 1,1 daa Ledig 1 700 000
19 1,0 daa Ledig 1 800 000
29 1,0 daa Ledig 1 600 000

Priser og status er pr. 30.04.2021 og det tas forbehold om endringer.

Generell tomteinfo

Alle hyttetomtene ligger sør- og sør-østvendt i delvis uthogd granskog mellom 800 og 900 moh. De øverste hyttetomtene har 180 graders utsikt fra vest til øst. 

Området har slak helling med enkelte brattere partier.

Den sørvendte beliggenheten gjør at Musdalsætra har en lang solgang og utsyn som det blåner i.

Areal og utnyttelsesgrad

Størrelsen på hyttetomtene varierer fra ca. 1100 m2 til ca. 1700 m2 med en utnyttelsesgrad på 20 % av tomtestørrelse (inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2) og inntil 240 m2 bebygd areal inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2.

Det kan bygges inntil 3 enheter på hver hyttetomt. Hyttetomtene er godt merket med tomtenummer i terrenget.

De store hyttetomtene gir stor frihet når det gjelder plassering av hytta.

Vei og parkering

Det skal opparbeides parkering på egen hyttetomt. Helårsvei fram til alle eiendommene.

Vannforsyning

Alle hyttetomtene får tilkoblingspunkt til vann og avløp i nærheten av tomtegrensen. Vannforsyning fra felles anlegg og avløp til kommunalt renseanlegg.

Vannforsyning og avløpssystem driftes internt av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Kabel-TV og bredbånd

Hyttefeltet er tilrettelagt for kabel-TV og bredbånd.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for Musdalsæter Høgsvea 2021 (pdf).

Tidligere byggetrinn

Se kart av tidligere byggetrinn i Musdalsæter Hyttegrend.

Reguleringsbestemmelser for tidligere byggetrinn Musdalsæter Hyttegrend .

Panoramafoto Musdalsæter Hyttegrend