Kart, Status og Priser


Priser/status trinn 2A  

Priser/status trinn 2B  

Kart over tomtene      

Reguleringsbestemmelser

Generell tomteinformasjon

Alle hyttetomtene ligger sør- og sør-østvendt i delvis uthogd granskog mellom 750 og 900 moh. De øverste hyttetomtene har 180 graders utsikt fra vest til øst.

Området har slak helling med enkelte brattere partier, og enkelttrær og små skogholt gir god skjerming mot innsyn samtidig som de ikke sperrer for utsikten.

Den sørvendte beliggenheten gjør at Musdalsætra har en lang solgang og utsyn som det blåner i.

Tomteareal og utnyttelsesgrad

Området består av 190 romslige eiertomter, de fleste uten byggeklausuler. Størrelsen på hyttetomtene varierer fra 1000 m2 til 1800 m2 med en utnyttelsesgrad på 15  % av tomtestørrelse og inntil 180 m2.

Det kan bygges inntil 3 enheter på hver hyttetomt. Hyttetomtene er godt merket med tomtenummer og tomtestørrelse.

De store hyttetomtene gir stor frihet når det gjelder plassering av hytta.

Vei og parkering

Det skal opparbeides parkering på egen hyttetomt. Helårsvei fram til alle eiendommene.

Vannforsyning

Alle hyttetomtene får tilkoblingspunkt til vann og avløp i nærheten av tomtegrensen. Vannforsyning fra felles anlegg og avløp til kommunalt renseanlegg.

Vannforsyning og avløpssystem driftes internt av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Kabel-TV og bredbånd

Hyttefeltet er tilrettelagt for kabel-TV og bredbånd.

Hyttetomt G6