Tomter

Tomtekart/Status

Tomtekart Musdalsæter Høgsvea

Salgsoppgave/prisliste

Privatmegleren Lillehammer står for salget og har lagt ut digital salgsoppgave for de nye tomtene på sine websider.

Generell tomteinfo

Alle hyttetomtene ligger sør- og sør-østvendt i delvis uthogd granskog mellom 800 og 900 moh. De øverste hyttetomtene har 180 graders utsikt fra vest til øst. 

Området har slak helling med enkelte brattere partier.

Den sørvendte beliggenheten gjør at Musdalsætra har en lang solgang og utsyn som det blåner i.

Areal og utnyttelsesgrad

Størrelsen på hyttetomtene varierer fra ca. 1000 m2 til ca. 2000 m2 med en utnyttelsesgrad på 20 % av tomtestørrelse (inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2) og inntil 240 m2 bebygd areal inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2.

Det kan bygges inntil 3 enheter på hver hyttetomt. Hyttetomtene er godt merket med tomtenummer i terrenget.

De store hyttetomtene gir stor frihet når det gjelder plassering av hytta.

Vei og parkering

Det skal opparbeides parkering på egen hyttetomt. Helårsvei fram til alle eiendommene.

Vannforsyning

Alle hyttetomtene får tilkoblingspunkt til vann og avløp i nærheten av tomtegrensen. Vannforsyning fra felles anlegg og avløp til kommunalt renseanlegg.

Vannforsyning og avløpssystem driftes internt av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Kabel-TV og bredbånd

Hyttefeltet er tilrettelagt for kabel-TV og bredbånd.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for Musdalsæter Høgsvea 27.05.2021 (pdf).

Ledige tomter

Tomt Areal Status Pris Merknad
9 ca. 1,3 daa Ledig 1 100 000 Anbefalt sokkel
19 ca. 1,0 daa Ledig 1 800 000  
 
52 ca. 1,8 daa Ledig 1 100 000  
60 ca. 2,0 daa Ledig 1 100 000 Anbefalt sokkel
61 ca. 1,1 daa Ledig 1 400 000 Anbefalt sokkel
62 ca. 1,1 daa Ledig 1 300 000 Anbefalt sokkel
63 ca. 0,9 daa Ledig 1 500 000  
64 ca. 0,9 daa Ledig 1 400 000  
65 ca. 1,0 daa Ledig 1 400 000  
66 ca. 1,0 daa Ledig 1 500 000  
67 ca. 1,0 daa Ledig 1 700 000  
68 ca. 1,2 daa Ledig 1 500 00
69 ca. 1,1 daa Ledig 1 400 000  
70 ca. 1,1 daa Ledig 1 000 000 Anbefalt sokkel
75 ca. 1,3 daa Ledig 1 000 000  
81 ca. 1,2 daa Ledig 1 200 000  
82 ca. 1,1 daa Ledig 1 400 000  
84 ca. 1,5 daa Ledig 1 400 000  
85 ca. 1,2 daa Ledig 1 300 000  
87 ca. 1,2 daa Ledig 1 300 000  
88 ca. 1,3 daa Ledig 1 300 000 Anbefalt sokkel
89 ca. 1,1 daa Ledig 1 200 000 Anbefalt sokkel
90 ca. 1,2 daa Ledig 1 200 000 Anbefalt sokkel
91 ca. 1,1 daa Ledig 1 000 000  
92 ca. 1,0 daa Ledig 1 100 000  

 

Priser og status er pr. 06.07.2022 og det tas forbehold om endringer.

Noen av tomtene egner seg best til hytter med sokkeletasje. Disse er merket med "Anbefalt sokkel.

Tidligere byggetrinn

Se kart av tidligere byggetrinn i Musdalsæter Hyttegrend.

Reguleringsbestemmelser for tidligere byggetrinn Musdalsæter Hyttegrend.

Panoramafoto Musdalsæter Hyttegrend