Tomter

Tomtekart/Status

Tomtekart Musdalsæter Høgsvea

Salgsoppgave/prisliste

Privatmegleren Lillehammer står for salget. Se salgsoppgave hos Privatmegleren.

Generell tomteinfo

Alle hyttetomtene ligger sør- og sør-østvendt i delvis uthogd granskog mellom 800 og 900 moh. De øverste hyttetomtene har 180 graders utsikt fra vest til øst. 

Området har slak helling med enkelte brattere partier.

Den sørvendte beliggenheten gjør at Musdalsætra har en lang solgang og utsyn som det blåner i.

Areal og utnyttelsesgrad

Størrelsen på hyttetomtene varierer fra ca. 1000 m2 til ca. 2000 m2 med en utnyttelsesgrad på 20 % av tomtestørrelse (inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2) og inntil 240 m2 bebygd areal inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2.

Det kan bygges inntil 3 enheter på hver hyttetomt. Hyttetomtene er godt merket med tomtenummer i terrenget.

De store hyttetomtene gir stor frihet når det gjelder plassering av hytta.

Vei og parkering

Det skal opparbeides parkering på egen hyttetomt. Helårsvei fram til alle eiendommene.

Vannforsyning

Alle hyttetomtene får tilkoblingspunkt til vann og avløp i nærheten av tomtegrensen. Vannforsyning fra felles anlegg og avløp til kommunalt renseanlegg.

Vannforsyning og avløpssystem driftes internt av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Kabel-TV og bredbånd

Hyttefeltet er tilrettelagt for kabel-TV og bredbånd.

Skiløyper

Hyttefeltet er koblet til et rikt løypenett omkring Musdalsæter og Roåker med kobling til løypenettet omkring Skeikampen og Kvitfjell.

Det er stabilt og sikkert skiføre hele vinteren. Se www.skisporet.no for oppdatert oversikt over skiløyper.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for Musdalsæter Høgsvea 21.04.2023 (pdf).

Ledige tomter

Tomt Areal Status Pris Merknad
9 ca. 1,3 daa Ledig 1 250 000 Anbefalt sokkel
19 ca. 1,0 daa Ledig 1 900 000  
 
52 ca. 1,8 daa Ledig 1 250 000  
60 ca. 2,0 daa Kommer for salg  
61 ca. 1,1 daa Ledig 1 500 000
62 ca. 1,1 daa Ledig 1 350 000 Anbefalt sokkel
63 ca. 0,9 daa Ledig 1 500 000  
64 ca. 0,9 daa Ledig 1 500 000  
65 ca. 1,0 daa Ledig 1 250 000 Anbefalt sokkel
66 ca. 1,0 daa Ledig 1 500 000  
67 ca. 1,0 daa Ledig 1 700 000  
68 ca. 1,2 daa Ledig 1 500 000
69 ca. 1,1 daa Ledig 1 600 000  
70 ca. 1,1 daa Ledig 1 250 000  
75 ca. 1,3 daa Ledig 1 000 000  
77 ca. 1,6 daa Ledig 1 350 000 Anbefalt sokkel
82 ca. 1,1 daa Ledig 1 400 000  
83 ca. 1,3 daa Ledig 1 550 000
84 ca. 1,5 daa Ledig 1 550 000  
87 ca. 1,2 daa Ledig 1 450 000  
88 ca. 1,3 daa Ledig 1 450 000
89 ca. 1,1 daa Ledig 1 250 000 Anbefalt sokkel
90 ca. 1,2 daa Ledig 1 350 000
91 ca. 1,1 daa Ledig 1 000 000  
92 ca. 1,0 daa Ledig 1 200 000  

 

Priser og status er pr. 02.11.2023 og det tas forbehold om endringer.

Noen av tomtene egner seg best til hytter med sokkeletasje. Disse er merket med "Anbefalt sokkel.

 

 

 

 

Tidligere byggetrinn

Se kart av tidligere byggetrinn i Musdalsæter Hyttegrend.

Reguleringsbestemmelser for tidligere byggetrinn Musdalsæter Hyttegrend.

Panoramafoto Musdalsæter Hyttegrend