Visning

Hyttetomtene kan når som helst besiktiges på egen hånd eller sammen med grunneiere.

Ta gjerne kontakt med grunneierne for en omvisning:
telefon: 976 72 590
e-post: ola.ourom@gmail.com

Adresse

Musdalsæter Hyttegrend AS
Musdalsvegen 190,
2635 TRETTEN

Kontaktpersoner

Daglig leder/
Markedsansvarlig
Ola Håkon Ourom
Telefon: 97 67 25 90
e-post: ola.ourom@gmail.com

Styreleder
Erik Lagethon
telefon: 90 97 26 83
e-post: er-lag@online.no

Drift og hytteservice
Ouden Wasrud
telefon: 91 68 15 75
e-post: oudenwas@frisurf.no

Firmainfo

Vi er 9 grunneiere som har gått sammen om Musdalsæter Hyttegrend AS.Vi står selv for utbygging og salg. Under salget benytter vi oss av bistand fra advokat Jo Are Brænden hos Advokatfirmaet Thallaug ANS.

Vannforsyning fra felles anlegg og avløp til kommunalt renseanlegg. Vannforsyning og avløpssystem driftes internt av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Organisasjonsnummer

991 358 498

Vi benytter advokat Jo Are Brænden hos Advokatfirmaet Thallaug ANS til oppgjørsdelen.

Advokat
Jo Are Brænden
telefon: 97 78 87 40
e-post: jo.brenden@thallaug.no