FOTO MUSDALSÆTER HYTTEGREND

Sentralt plassert midt mellom Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell

Musdalsæter Hyttegrend